15 ettåringar har börjat det nya livet ute på Hårby Gård.
Ytterligare några fina ungdomar är på väg in i träning.
Heikki & Christian har som vanligt lärt ungdomarna grunderna i hur man på bästa sätt uppför sig i ett tävlingsstall.
Samtliga är inkörda och travar nu snällt och fint framöver en vagn.
A Cupcake, sto e Infinitif-Escada Arvells, Ganymede.
Calorie, sto e Panne de Monteur-Marzipan, Vikings Way.
Chess Lane, h e S.J.’s Caviar-Kissing Lane, Kiss Francais.
Crone, sto e Readly Express-Ragata, Deweycheatumnhowe.
Cute Sensation, sto e Zola Boko-Gaia Käll, Ready Cash.
D.Z.Y.Gartner, h e Weingartner-Plum Wise As, Windsong’s Legacy.
Devs Dandelion, sto e Going Kronos-Dews Darling, Infinitif.
Devs Definitif, h e Infinitif-Spring Skandal, Conway Hall.
Final Whistle, h e Readly Express-Kelsies Song, Windsong’s Legacy.
Global Bitcoin, sto e Brilliantisime-Celebrity Tribute, Yankee Glide.
Global Bookmaker, h e Broadway Hall-Global Mix, Cantab Hall.
Global Bring It On, sto e Bold Eagle-She Wears It Hell, Andover Hall.
Håna AM, sto e Scarlet Knight-Blixtra, Rock’n Roll Hanover (pacer).
Martha Zon, sto e Panne de Monteur-Goddess of Time, Andover Hall.
Quantal Quetzal, sto e Quite Easy-Fantacia Sund, Scarlet Knight.