Har fått in en ny häst i träning.

Pixie Bris sto 4 år ostarnad ( Syrinxian – Mikkwa Bris )