Det blev ett nytt rekordår med 7.845.571 kronor inkört under 2018. En förbättring med 1,8 miljoner kronor.

Stallet gjorde totalt 500 starter, vilket innebar 15.690 kr inkört per start.

Antalet segrar förbättrades från 55 till 63 vinster, samt 70 andra- och 62 tredjeplatser. En segerprocent på 13 och en platsprocent på hela 39!

Treåringarna sprang in drygt 3,1 miljoner kronor och tjänade 22.400 kr per start. Startprocenten var över 90 %!

Tio tvååringar kom till start och de sprang in drygt en miljon kronor. Sex av tio tvååringar segrade.

3-åringar 2018

Choco’s Magic 2 1-1-0. 58.000 kr
Dexter Brick 13 3-0-3. 287.500 kr

Enge Barack 8 2-1-0. 129.492 kr 
Even Smaller Plum 10 2-2-1. 222.151 kr

Finnick Sisu 5 2-1-1. 316.000 kr

Global Wishmeluck 16 2-3-4. 559.500 kr

Felicity Sisu 15 1-2-3. 265.500 kr

Follow Me Sisu 16 0-2-2. 228.700 kr

Franck Sisu 10 0-0-0. 35.000 kr

Imilie Boko 5 2-1-0. 82.000 kr

Isco Boko 4 1-0-2. 49.500 kr

Moschino Degato 3 0-0-1. 28.000 kr

Petunia 10 1-1-1. 164.000 kr

Racing Brodda 12 2-1-4. 483.250 kr

Tinten 5 3-1-0. 138.000 kr

Verbiez 6 0-2-1. 89.500 kr

140 starter 23-18-23.

Intjänat: 3.136.093 kr.

Intjänat per start: 22.400 kr

Tvååringar 2018
Dior Ima 4 0-3-0. 55.500
Enge Sargon 7 1-2-2. 102.750
Galinna AM 3 2-1-0. 295.000
Global Alligance 4 0-1-2. 50.000 kr

Google Sisu 1 0-0-0. 2.300 kr
Jana Polly Boko 5 2-2-0. 255.700 kr
Libertin 6 1-1-2. 148.000 kr
Master of Trix 7 1-1-1. 75.950 kr
Run And Repeat 2 0-0-0. 5.500 kr
Zolly 4 1-1-0. 53.750 kr
43 starter 8-12-7

Intjänat: 1.044.450 kr

Intjänat per start: 22.289 kr